ИЗЛОЖБА: „ТЕРАЗИЈЕ, ОСВРТ И СЕЋАЊА – БЕОГРАДСКО НАСЛЕЂЕ, ФОТОГРАФИЈЕ И РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МИЛОША ЈУРИШИЋА“.

Изложбени програм манифестације „Дани Београда“ који карактеришу изложбе на отвореном  није био занемарен ни ове године. У том смислу реализована је изложба „Теразије, осврт и сећањa – београдско наслеђе, фотографије и разгледнице из колекције Милоша Јуришића“. Изложба је била постављена код Теразијске чесме од 16. до 21. априла. Организатор  изложбе био је Завод за заштиту споменика града Београда . На 21 паноу (обострано 42), кроз старе разгледнице и фотографие  приказан је историјски развој данас најзначајнијег урбаног простора Београда – Теразија, од 1890. године до средине 20. века. Посетиоци изложбе могли су запазити да  објекти који су настајали на Теразијама током последњих деценија 19. и почетком 20. века имају различите стилске и естетске вредности а да заједно са објектима подигнутим до средине 20. века ипак чине складну просторно културно историјску целину. Изложба прати и велике реконструкције Теразија, али и развој и изградњу објеката од којих су многи данас споменици културе: Теразијска чесма, Палата Анкер, Палата Игуманов, Хотел Москва. Као и данас, Теразије су и у периоду интензивне градње,  биле место окупљања и јавног живота престонице краљевине Србије, а потом и краљевине и социјалистичке Југославије.