ШЕТЊА, Улица Краља Петра

ШЕТЊА, Улица Краља Петра