Шетња: Доситеј Обрадовић

Шетња Доситеј Обрадовић у оквиру манифестације Дани Београда.