Велики барутни магацин – Жртвеник са бедема Горњег града

Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са Народним музејом и ЈП „Београдска тврђава“ у овој посебно направљеној тури за посетиоце Великог барутног магацина на Доњем граду Београдске тврђаве поред приче о свим споменицима који се ту налазе деценијама, посебну пажњу и посветиће недавно конзервираном жртвенику који је пронађен код римског бедема Горњег града, приликом недавно завршених радова на чесми Мехмед паше Соколовића.